X
تبلیغات
زولا
نمونه تعهد و اقرار محضری برای شورای عالی انفورماتیک جهت ثبت نرم افزار - مدونات کاتب
X
تبلیغات
زولا

حاضر شد آقا/خانم /شرکت :

فرزند       دارای شناسنامه شماره      صادره از      و کارت ملی شماره.......به نشانی     

 شرکت       ثبت شده به شماره        اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر        به نشانی      به مدیریت آقا/خانم    فرزند      دارای شناسنامه شماره       صادره از      و کارت ملی  شماره     
در این دفترخانه و اعلام می‎کنم (می‎کند) از آنجا که صدور تاییدیه فنی در خصوص نرم‎افزار تحت عنوان: ................................. مشخصات مندرج در فرم ثبت مشخصات نرم افزار را  از شورای عالی انفورماتیک کشور تقاضا کرده اند اقرارو تعهد می‎کنم (می‎کند) :
 1-   تمامی حقوق مادی نرم افزار فوق با مشخصات مذکور درفوق که صدور تاییدیه فنی نسبت به آن درخواست شده متعلق به اینجانب ( شرکت     ) است و به شخص دیگری تعلق ندارد و از نرم افزار متعلق به اشخاص ثالث کپی نشده است  و نرم افزار مزبورمتضمن نرم افزارهای واسط یا اولیه نیست  و در صورتی که چنین بوده، حقوق مادی و معنوی دارندگان حقوق نرم افزارهای واسط یا اولیه رعایت شده است و چنانچه خلاف این اظهارات و اعلامات در مراجع قضایی صالح باثبات برسد، اینجانب (شرکت      )  به لحاظ قانونی (اعم از مدنی و کیفری) در قبال اشخاص ثالث مسوول خواهم بود(خواهد بود).
2-   در صورتی که براساس آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع قضایی ذیصلاح، حکم بر ابطال تائیدیه فنی صادره توسط شورای عالی انفورماتیک کشور صادر شود نتایج و عواقب ناشی از ابطال تماما بر عهده اینجانب (شرکت      ) خواهد بود و هیچگونه مسوولیتی از این حیث برعهده شورای عالی انفورماتیک کشور نخواهد بود و اصل گواهی تأیید فنی را به شورای عالی انفورماتیک کشور عودت خواهم (خواهد) داد.
3-   در صورتی که بهر دلیل اینجانب (شرکت      ) از ادامه روند اخذ تاییدیه فنی منصرف شوم (شود) یا این روند بدلیل مذکور در بند 4 ذیل متوقف شود مدارک و مستندات ارایه شده و نیز وجوه واریزی بدین منظور، تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
4-   در صورتی که در جریان روند صدور تاییدیه فنی و تا قبل از صدور آن، شخص یا اشخاص دیگری مدعی مالکیت حقوق مادی یا معنوی نرم افزار فوق شوند شورای عالی انفورماتیک کشور محق خواهد بود روند صدور تاییدیه را تا صدور رای قطعی و لازم الاجرا از مراجع قضایی ذیصلاح و یا اعلام رضایت یا انصراف معترض متوقف کند.
5-   اینجانب (شرکت                 ) در کلیه مراحل بررسیهای فنی، همکاریهای لازم را با شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه نصب، پیاده سازی، اجرا و ... بعمل آورده و حسب درخواست شورا اطلاعات لازم و همچنین کد منبع نرم افزار را در اختیار آن شورا قرار خواهم داد. عدم همکاری در این خصوص باعث توقف و اعاده کلیه سوابق (حسب مورد) توسط شورا خواهد شد
6-     نرم افزار فوق با مشخصات فوق برای اولین بار در ایران تولید و توزیع شده است.
7-   نرم افزار فوق با مشخصات فوق فاقد هرگونه محتوای مغایر با عفت عمومی، اخلاق حسنه و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان است و اینجانب (شرکت      ) کارکرد غیر مخرب آن را تضمین می‎کنم (می‎کند).
8-   فرم‎های تقاضای صدور تاییدیه فنی برای نرم افزار فوق با مشخصات فوق با کمال صداقت و نهایت دقت و مطابق با واقع تکمیل و به شورای عالی انفورماتیک کشور ارایه شده‎اند و اینجانب (شرکت      ) شخصاً مسوول هرگونه اعلام و اظهار خلاف واقع بوده و در قبال ادعاهای اشخاص ثالث پاسخگو خواهم بود (خواهد بود) و ضرر و زیان احتمالی وارد شده به اشخاص ثالث را متحمل خواهم شد(خواهد شد) و بهر صورت هیچگونه مسوولیتی از این حیث بر عهده شورای عالی انفورماتیک کشورنخواهد بود.
9-   پس از تاییدیه فنی در صورتیکه ادعایی توسط شخص ثالث نسبت به نرم افزار از نظر کارکردی، حقوقی و ... مطرح گردد شورای عالی انفورماتیک کشور مجاز است تا پرداخت خسارتهای وارده (موضوع بند 8 و جبران خسارت و ضرر و زیان براساس اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری) و رفع اشکالات فنی نسبت به تعلیق و یا ابطال تاییدیه فنی صادره اقدام نماید.

10- آقا/خانم       فرزند      دارای شناسنامه شماره      صادره از      و شماره کارت ملی       را بعنوان نماینده تام الاختیار خود برای تکمیل فرم های تقاضای صدور تاییدیه فنی نرم افزار فوق الذکر با مشخصات فوق و پیگیری موضوع  و در صورت صدور تاییدیه فنی، برای دریافت اصل گواهی تأیید فنی به شورای عالی انفورماتیک کشور معرفی می‎کند و هرگونه اقدام و امضای ایشان از آغاز تا پایان روند صدور تاییدیه فنی و در صورت صدورتاییدیه، دریافت آن بمنزله اقدام و امضای اینجانب (شرکت      ) تلقی خواهد شد و معرفی نماینده بشرح این بند به هیچ وجه از مسوولیت‎های اینجانب (شرکت      ) در قبال اقرارها و تعهداتی که بموجب این سند و بشرح بندهای 1 تا 9 کرده‌ام (کرده است) نخواهد کاست.


نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد