آموزش تصویری حل مشکل عدم مشاهده تراکنش های (POS) اسفند 93 - مدونات کاتب

هنگام ارسال آمار فروردین سال 94 با مشکلی که روبرو خواهیم بود عدم مشاهده تراکنش های سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه اسفند 93 خواهد بود.مضافا بر اینکه در برنامه (POS) امکان تجمیع آمار تراکنش های اسفند 93 و فروردین 94 به صورت یک جا وجود نخواهد داشت که در این خصوص باید آمار تراکنش ها تا پایان اسفند 93 و فروردین 94 به صورت جداگانه ارائه گردد ولی جهت مشاهده تراکنش های اسفند 93 باید مراحل زیر طی گردد. 

یک - ابتدا وارد سایت http://sabt1.sep.ir شوید.

دو - در گوشه سمت چپ "گزینه ورود" را انتخاب و در هر دو قسمت شناسه کاربری و رمز ، همان شماره ترمینال دستگاه پوز را باید وارد نمائبد مگر این که رمز را تغییر داده باشید که در این صورت با رمز تغییر داده شده باید وارد سایت مذکور شوید.

سه - پس از ورود به سایت ، از منوی  "خدمات دفاتر"  گزینه  "تولید فایل نسخه 2"  و در لیست روبروی آن گزینه "تولید فایل تراکنش های قدیمی"  را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

چهار - در صفحه جدید ، گزینه "جستجوی فایل های آرشیو" را انتخاب کرده و در لیست نمایش داده شده ، روی گزینه "دریافت فایل" (مقایل گزینه فایل آرشیو تراکنش های سال1393) را کلیک کنید.